Kailangan ni Malaya na mag-alay ng pagkain kay Makaptan upang mabawi ang kanyang katawang lupa. Lumipad siya para makarating kaagad sa kabundukan. Natagpuan si Malaya ng mga tauhan ni Makaptan. Siya’y inatake ng dalawang mabangis na lobo. Naipakain ni Malaya ang dalang alay sa isang matanda. Kaya walang nagawa si Malaya kundi ang makipagtunggali sa diwata upang mabawi ang katawan. Nabahala ang mga diwata sapagkat hindi nila masaksihan ang nagaganap na labanan.

Si Makaptan ay naging higante. Sinipa niya si Malaya at nawalan ng malay ang huli. Nais niyang magantimpalaan ng hiyas mula sa matandang babae. Napagsino ng matanda ang dungan ni Malaya -ang nagbigay sa kanya ng pagkain.

*

Nasugatan si Juancho at siya’y ginamot ni Cesario. Kinompronta ng binata si Mayang kung ito ang pumana sa senyor. Nang makumpirma iyon, pinagsabihan niyang gamitin nito ang isip nito. Nang magkamalay si Juancho, nais niyang tugisin ang pumana sa kanya. Tinakot niya ang mga Indio. Ang sinumang magtangkang pumatay sa kanya, buhay ang kapalit.

Samantala, nahirang si Fernando bilang Cabeza de barangay upang maiwasan ang mga Indio na tumatakas sa kanilang incomienda.

*

Nabahala si Esperanza sa mabilis na paglaki ng kanyang sinapupunan. Hindi niya mawari kung nagdadalang-tao siya o naengkanto. Sumulat si Prayle Lazaro kay Juancho upang ipagbigay alam na buntis si Esperanza.

* * * *

Disclaimer:

Hindi ko pagmamay-ari ang nasabing palabas.

Advertisements