Posts from the ‘Indio’ Category

Indio Week 16

Bumalik si Elena sa Ilawud, mayaman at may asawang Kastila. Nagagawa na niyang makipagsabayan kay Victoria.

Nagtanong si Pacquito kung san galing ang kayamanan ni Elena. Hindi siya sinagot ng asawa. Inuto-uto siya para hindi na magtanong pa.

*

Nais ng gma dayo ng magkaroon ng kapangyarihan. Kinuntsaba sila ni Burigadang Padis. Sina Juancho, Mariano, Burigadang Padis at ang mga kasamahan nito laban kina Magayon. Natalo ang nauna at sila’y nagsitakas. Natanggap ni Mariano na hindi siya magkakaroon ng kapangyarihan. Naisip ni Burigadang Padis na gamitin sina Esperanza at Antonio para mapasunod si Malaya. Si Malaya ang gagamitin nila laban kina Magayon. Pinahanap sina Esperanza at Antonio.

*

Nakitira na sa mga Timawa sina Esperanza at Antonio.

Bumalik sina Simeon at Tuahy sa dating kuta. Naging libingan ng ito ng mga namatay nilang kasama sa pag-aalsa. Nangako si Simeon na itutuloy niya ang laban. Sinundo sila ni Mayang pauwi sa Ilaya.

Alalang-alala si Esperanza sa biglang pagkawala ni Simeon. Nangako ang huli na hindi na ito aalis. Inalok ni Simeon si Esperanza ng kasal. Pumayag ito at ikinasal sila ng babaylan.

*

Binalaan ni Magayon si Simeon patungkol sa maaaring gawin nina Burigadang Padis.

Natagpuan sina Simeon at Esperanza ng mga aso ni Makaptan. Nabalitaan ito nina Sedapa at Burigadang Padis.

* * * *

Disclaimer:

Hindi ko pagmamay-ari ang nasabing palabas.

Advertisements

Indio Week 14

Kidlat ng kampilan ang kailangan ni Malaya para patulugin si Paiburong at makuha ang ngipin nito. Subalit inagaw ito ng kapre sa kanya. Kaya naman nang magtuos si Malaya at Paiburong, napaslang niya ang huli at sa gayong paraan niya nakuha ang anting-anting (pangil). Sinabi sa kanya ni Magayon ang maaaring kahinatnan. Magagalit sa kanilang mga diwata ang kapatid ni Paiburong na si Burigadang Padis Sinakdang Bulawan—ang diwata ng galit. Kailangan ni Malaya na magtungo sa pinakamataas na bahagi ng bundok at abutan ang bukang liwayway. Ito ang magbibigay basbas sa pangil upang magkaroon ng kapangyarihan.

Nalaman ni Burigadang Padis mula kay Sedapa—ang nakakaalam ng kapalaran ng mga tao at diwata—na si Malaya ang pumaslang sa kanyang kapatid. Binigyan siya nito ng babala na mag-ingat kay Malaya dahil nasa pangangalaga ito ni Magayon.

Sa pamamagitan ni Manay Sela, inihatid kay Mayang nag mensahe ni Esperanza para kay Simeon.

Nag-alay ng bulawan sina Magayon at Lihangin kay Burigadang Padis upang mapawi ang galit nito. Hindi iyon tinanggap ng huli. Wala rin itong pakialam sa bugna ni Malaya at sa kalagayan ng mga timawa sa kamay ng mga dayo. Magtutuos saying sila nang awatin sila ni Sedapa—ang naninirahan sa lugar na yaon.

Bukang-liwayway na at darating na si Adlaw. Wahh!!! Sana mabasbasan kaagad ang pangil bago pa man makarating si Burigadang Padis! Nabasbasan naman ang pangil. YES!

Noon napag-alaman ni Mariano na anak ng diwata si Malaya. Hindi siya naniniwala sa mga diwata per okay Victoria na rin nagmula ang impormasyon na ang pambihirang lakas ni Juancho ay galing kay Malaya.

Habang sinusubok ni Malaya ang bias ng basbas, nilagyan ni Burigadang Padis ng sumpa ang anting-anting nito. Sa tulong ng mga kapanalig na diwata ay hindi tumalab ang sumpa at hindi namatay si Malaya.

Inihatid ni Mayan gang mensahe mula kay Esperanza. Si Mariano na ang tinalagang bagong commandant eng Ilawud at inatasang tugisin si Malaya. Sa palagay ni Mayang, may pagtingin pa rin si Esperanza kay Malaya.

Pinaghahanap na ang mga pirating responsible sa pagnanakaw sa galleon. May takip ang kanilang mukha. Mautak sila kaya lagi silang naakakatakas. Muntik na silang hulihing ng mga sundado sa Pantalan. Nagdesisyon sina Diego na itigil na nila ang pangangayaw. Ayon kay Elena, panhon na upang bumalik sila sa Ilawud.

Nang minsang hanapin ni Mariano si Fernando, wala ito. Naghinala ang commandante nab aka ito ang salarin sa pagpana sa mga sundados kagabi. Ngunit sinabi ni Cesario na kaya ito wala ay sa kadahilanang kasama nito si Isabel. Tinanggap ni Mariano ang paliwanag subalit hindi ito kumbinsido. Samantala, nakiusap si Cesario kay Isabel na kapag nagtanong si Mariano kung saan ito galing ay sabihin nitong kasama nito si Fernando. Dahil sa pagtingin ng dalaga kay Fernando, nagsinungaling siya sa kapatid.

Galit na kinausap ni Tuhay si Mayang. Bakit umano ito umalis nang walang paalam. Kinilig naman ang lola mo! Lalo raw kumikisig si Tuhay! Wushu! Bet ko talaga silang dalawa! => Hindi nagpaapekto ang binata. Nabanggit nito na piangtakpan si Fernando ni Isabel kaya hindi sila hinuli ni Mariano. Para makabawi, kailangang makipagkita ni Mayang kay Isabel.

Muling nagkita sina Simeon at Esperanza. Halos maluha sa tuwa ang babae. Tinanong niya kugn bakit siya nito binigyan ng babala at mas kinampihan pa siya kaysa sa asawa nito. Nabatid niyang may pagtingin pa rin ito sa kanya. Nalaman din niya na anak niya kay Esperanza si Antonio.

Sinipat ni Mariano ang kanilang silid. Tulog si Antonio at wala sa loob si Esperanza. Hinanap niya sa buong bahay ang asawa. Umalis ka na, Simeon! ‘Pag nakita ka ni Mariano, patay tayo riyan! >.<

Mabuti na lang at maagap si Simeon. Nagkunwari si Esperanza na nagpapahangin lamang sa labas. Sa huli ay inanyayahan niya ang esposo na matulog.

Kinabukasan ay nagkita nga sina Isabel at Fernando. Kapalit ng ginawa ng dalaga, namasyal sila.

Nabalitaan ni Antonio ang pagbisita ng tunay niyang ama. Nasabik siya rito. Subalit sinabi ni Esperanza na hindi pa iyon ang panahon upang magkakilala ang mag-ama.

Naalala ni Malaya ang kanyang amang si Tarong. Minsan nitong sinabi na saka niya lamang mauunawaan ang mga payo nito kapag siya mismo ay naging ama na. Aw! Na-miss niya ang tatay niya. Sa ‘di kalayuan ay nakamasid pala ang mga alipores ni Burigadang Padis.

Kailangan ni Elena na mag-asawa ng Kastila upang magkaroon siya ng proteksyon sa kanyang pagbabalik sa Ilawud.

Nakiusap ang ina ni Elena kay Diego na himukin ang anak an manatili na lang sila sa Maynila.

Nawawala sina Esperanza at ang mga bata. Galit nag alit si Victoria dahil walang dumadalo sa leksyon ni Padre Gustavo. Nang madiskubre ni Victoria na si Esperanza na ang nagtuturo sa mga bata, inapi ng ginang si Esperanza. Hindi nakapagpigil si Antonio at pinatulan ang ginang. Nalantad niya ang kanyang pambihirang lakas.

Tuwang-tuwa naman si Isabel sa pamamasyal. Patay tayo riyan! Yuri na ito!

Nagkita sina Malaya at Burigadang Padis Sinakdang Bulawan. Nakipagtuos ang diwata sa kanya. Nahipnotismo si Malaya upang makuha ang anting-anting at mawalan siya ng proteksyon kay Burigadang Padis. Dumating sina Magayon upang saklolohan si Malaya. Tinanggal ni Lihangin ang bias ng hipnotismo. Determinado si Burigadang Padis na makapaghiganti kay Malaya. Kahit kapwa diwata ay handa niyang harapin. Nilagyan ni Magayon ng sariling isip ang anting-anting na huwag itong pagamit sa ibang nilalang maliban kay Malaya.

* * * *

Disclaimer:

Hindi ko pagmamay-ari ang nasabing palabas.

Indio Week 13

Nahuli sina Juaning ng mga Kastila bilang insurectors. Sila’y bibitayin kung hindi lilitaw ang pinuno ng mga rebelde na si Simeon. Ibinalita ito ni Liway. Nagdesisyon si Malaya na iligtas ang kaibigan. Sumama sa kanya ang buong tropa. Alas tres ng hapon, nakumpirmang buhay ng si Simeon.

Iniligtas ni Fernando si Isabel, kapatid ni Mariano, nang minsan itong malunod. Nagkagusto si Isabel sa kanya. Yuri ang peg? =)

Muntik nang mabuking ni Hernando na isang babaylan si Cesario.

Nadiskubre ni Antonio na mayroon siyang kakaibang lakas gaya ng ninunong si Ynaguiguilid.

-incomplete-

* * * *

Disclaimer:

Hindi ko pagmamay-ari ang nasabing palabas.

Indio Week 12

May bago nang kura sa Ilawud, si Padre Gustavo. Kinausap siya ni Esperanza patungkol sa pagpapaaral sa mga batang Indio. Maaari umanong gamitin pansamantala ang simbahan bilang silid-aralan. Lubos na nasiyahan ang ginang.

Subalit imbes na pagbasa at pagsulat ang ituro ay Katekismo ang leksyong itinuro ng kura. Dahil kapag naging matalino ang mga Indio, maaari nila itong gamitin laban sa mga Kastila.

*

Binigyan ni Esperanza si Fernando ng gamot. ‘Di pa rin gumagaling si Tuhay kaya’t nagdasal si Mayang sa Diyos ng mga dayuhan. Sa kalagitnaan ng misa, nakita niya si Juaning.

Upang hindi mahiwalay ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan magpakailanman, tinanggap ni Tuhay ang kanyang dungan -ang maging babaylan.

*

Nagbalik na si Hernando. Inangkin ni Senyor Juancho ang sakahan ng mga Indio. Pinagtrabaho niya rin sa kwartel ang kalalakihan upang maiwasan ang mga pirata at nag-aalsa. Noon ay ang kababaihan ang nagsasaka.

*

Interesado si Liway sa ginagawa ng mga tiktik (ang mga espiya sa Ilawud). Kaya’t nagtungo siya sa kapatagan nang walang paalam. Natagpuan siyang nakikipaglaro kay Antonio. Nais niya umanong makatulong bilang tiktik. Sa huli ay pumayag sina Malaya. Wala nga namang mag-iisip na ang isang batang gaya ni Liway ay tiktik ng mga rebelde. Pinagpanggap siya na pamangkin ni Juaning. Isa rin siya sa mga batang tinuturuan ni Padre Gustavo.

*

Tinangay nina Malaya ang mga armas sa arsenal habang ang lahat ay nasa misa. Nagpuyos sa galit ang senyor. Kung walang aamin sa ginawang pagnanakaw, isang babae ang bibitayin araw-araw. Hindi sumuko ang tropa nina Malaya, bagkus ay panakot din ang ginamit nila laban sa mga Kastila.

*

* * * *

Disclaimer:

Hindi ko pagmamay-ari ang nasabing palabas.

Indio Week 11

Matagal din akong hindi nakanood ng Indio! Isang linggo rin yun! >.<

Tinanggihan ni Tuhay ang kanyang dungan na maging babaylan kaya’t siya’y nilagnat. Lalala ang kanyang kondisyon kapag nagmatigas pa ito.

Si Fernando naman ay muntik nang paslangin ni Juancho nang bumalik siya sa binitiwan niyang tungkulin. Pinagbigyan lamang ito nang sabihin ni Cesario na binihag ito ng mga bagamondo subalit nakatakas.

May nakilalang bata si Malaya—si Antonio. Iniligtas niya ito mula sa pagkahulog sa mataas na puno. Noon niya nadiskubreng anak ito ni Esperanza. Aw! Nagkatagpo na ang mag-ama! Masakit para kay Malaya na malamang napakasal ito sa isang kastilang si Mariano Alfonso. Nabanggit ng bata kay Esperanza na nais nitong maging kaibigan ang ginoo—si Malaya.

Patuloy na nagsanay ang mga taong nais mag-alsa, sa pamumuno ni Malaya. Sa isang ensayo ay hindi napigilan ni Malaya na ibuhos ang kanyang galit sa kalaban. Bumuo sila ng plano. Habang misa ng pista, lolooban nila ang arsenal ng mga kastila. Gagamitin nila ang sandata ng kalaban upang labanan ang mga kastila.

*

Nanghingi ng gamot si Fernando kay Juancho para kay Cesario subalit tinanggihan siya nito.

*

Nalaman ni Alicia na si Elena ay nanloob sa isang galleon, kasama si Diego. Hindi niya ito matanggap at hindi rin niya nakumbinsi ang anak na tumigil. Pangarap kasi nito na yumaman sila upang hindi na sila apihin, at upang makaganti rin sila kay Senyor Juancho.

Nagtapat ng pag-ibig si Diego. Subalit ang nais ni Elena ay ipagpatuloy na lamang ang kanilang pagkakaibigan dahil hanggang doon lang ang pagtingin niya rito. Tinanggap naman iyon ng binata.

* * * *

Disclaimer:

Hindi ko pagmamay-ari ang nasabing palabas.

Indio Week 9

Nabawi ni Malaya ang kanyang katawang lupa at muling nakita ang kinilalang baba at iloy. Ipinangako niya na sa muling pagbabalik, kasama na niya si Mayang.

*

Kinausap ni Lisantonillo si Esperanza at sinabing si Simeon ang ama ng dinadala nito. May lahi ito ng diwata kaya mabilis ang paglaki.

Dahil sa kahihiyan, nais ni Victoria an ipalaglag ang bata sa sinapupunan ni Esperanza. Tutol si Juancho dahil magagamit nila ang kapangyarihan bata. Gumawa ng paraan si Juancho upang ‘di mahulog sa kahihiyan ang kanilang pamilya. Hinanap niya ang masugid na manliligaw ni Esperanza -si Mariano. Kinumbinsi nila itong pakasalan ang dalaga. Ayon sa kwento ni Juancho, ang ama ng dinadala ng anak ay namatay sa isang digmaan sa kanilang incomienda.

Subalit ayaw ni Esperanza na pakasal kay Mariano. Hindi niya ito mahal at si Simeon/Malaya pa rin ang laman ng puso niya.

*

Balak ng mga kastila na sugurin ang banwa nina Tarong matapos paslangin si Linang. Nasa paanan pa lamang sila ng bundok ay biglang sumama ang panahon at gumulong ang mga naglalakihang bato. Nagsitakas ang mga sundalo at si Senyor Javier lang ang natira.

Nahintakutan ang pinuno nang makita si Simeon, sa pag-aakalang multo ito. Sinabi naman ni Magayon kay Malaya na ang ito ang pumatay kay Linang. Pinatay ni Malaya ang pinuno at nasaksihan ito ni Tuhay. Natagpuan naman siya ni Lalahon.

Natagpuan si Cesario/Tuhay na walang malay. Subalit hindi siya pinaslang ng mga tropa nina Cosme sa kabila ng kanyang pagtataksil. Binalik siya ng kaibigang si Pedro sa Ilawud.

*

Nakabalik nga si Mayang sa kanilang banwa. Habang nagbibigay ng alay para sa namayapang ina, dumating si Malaya upang ipamalita na wala nang makakagambala sa kanilang banwa dahil sa proteksyon ng mga diawata.

* * * *

Disclaimer:

Hindi ko pagmamay-ari ang nasabing palabas.

Indio Week 8

Kailangan ni Malaya na mag-alay ng pagkain kay Makaptan upang mabawi ang kanyang katawang lupa. Lumipad siya para makarating kaagad sa kabundukan. Natagpuan si Malaya ng mga tauhan ni Makaptan. Siya’y inatake ng dalawang mabangis na lobo. Naipakain ni Malaya ang dalang alay sa isang matanda. Kaya walang nagawa si Malaya kundi ang makipagtunggali sa diwata upang mabawi ang katawan. Nabahala ang mga diwata sapagkat hindi nila masaksihan ang nagaganap na labanan.

Si Makaptan ay naging higante. Sinipa niya si Malaya at nawalan ng malay ang huli. Nais niyang magantimpalaan ng hiyas mula sa matandang babae. Napagsino ng matanda ang dungan ni Malaya -ang nagbigay sa kanya ng pagkain.

*

Nasugatan si Juancho at siya’y ginamot ni Cesario. Kinompronta ng binata si Mayang kung ito ang pumana sa senyor. Nang makumpirma iyon, pinagsabihan niyang gamitin nito ang isip nito. Nang magkamalay si Juancho, nais niyang tugisin ang pumana sa kanya. Tinakot niya ang mga Indio. Ang sinumang magtangkang pumatay sa kanya, buhay ang kapalit.

Samantala, nahirang si Fernando bilang Cabeza de barangay upang maiwasan ang mga Indio na tumatakas sa kanilang incomienda.

*

Nabahala si Esperanza sa mabilis na paglaki ng kanyang sinapupunan. Hindi niya mawari kung nagdadalang-tao siya o naengkanto. Sumulat si Prayle Lazaro kay Juancho upang ipagbigay alam na buntis si Esperanza.

* * * *

Disclaimer:

Hindi ko pagmamay-ari ang nasabing palabas.