Posts from the ‘Indio’ Category

Indio Week 7

Nais ni Juancho na makuha ang kapangyarihan ni Simeon. Ginamit nitong pain ang dalawang babaylan at si Mayang (Fernando). Noon napagtanto ni Malaya na totoo ang mga sinabi ng mga diwata sa kanya noon pa. Inutusan ni Malaya ang kanyang kapangyarihan na lisanin ang kanyang katawan. Nangusap si Magayon na pigilan ang gagawin ni Malaya. Samantala, nagsanib pwersa ang mga diwata upang maibsan ng katawang lupa ni Malaya ang mga pasakit na dinaranas niya. Binigyan din siya ng karagdagang lakas upang tanggihan ang pagpapasa ng kanyang kapangyarihan.

Dahil nagmatigas si Malaya, piantay ni Juancho si Uray. Labis na naghinagpis ang naiwan nitong kasama, maging si Malaya. Sa huli, ipinasa ni Malaya kay Juancho ang kanyang kapangyarihan na naging dahilan ng pagkawala ng ulirat ng huli. Laking tuwa ng mga hukbo nang malamang wala nang kapangyarihan ang Indio.

*

Naligtas sa parusa sina Fernando at Cesario, subalit hindi ang natitirang babaylan. Batid ni Crisanto, ang lider ng mga hkbo, na Bagamondo si Cesario. Ibig sabihin, hindi ito nabinyagan bilang katoliko. Subalit hindi niya iyon sinabi kay Juancho upang mahawakan sa leeg ang binata.

*

Binabantayan ng mga diwata si Malaya. Nang maramdama ni Juancho na may kakaiba sa paligid, tumakas sina Lidagat at Magayon.

Patungo na sina Juancho sa simabhan para mabasbasan sina Simeon at ang babaylan na papatayin nang madiskubreng nagpakamatay si Padre Jacobe. Nag-iwan ito ng sulat. Ayon diro, ginawa nito iyon dahil hindi na nito masikmura ang mga kalupitan ni Juancho. Subalit ang totoo, si Juancho ang pumatay sa prayle upang mapigilan ang pagsusumbong nito sa Gobernador-Heneral.

*

Pinagmartsa si Malaya, dala ang malalking piraso ng kahoy na animo krus. Noon niya nalaman na si Mayang ay kapatid niya kina Tarong at Linang.

Sa hudyat ni Juancho, binaril ang natitirang babaylan. Samantala, ang pagpatay na gagawin kay Malaya ay hihilahin ng kabayo ang kanyang katawan at kakaladkaran siya hanggang sa mamatay.

Nagmamadali na sumuhod ang tropa nina Cosme upang iligtas si Malaya. Nagpakita si Magayon sa kanila upang ipaalam na wala na silang magagawa. Ang mga diwata na umano ang mangangalaga kay Malaya.

*

Samantala, bigo pa rin si Maniego, isang sundalong Kastila, sa panunuyo kay Esperanza. Batid niyang may iba nang sinisinta ang dalaga.

*

Nakarating na sina Elena sa Maynilad. Sa magdamag na paglalagalag, nakatagpo sina Elena ng matutuluyan.

* * * *

A/N: Nais ko lang sabihing, “yun yun eh!” Yung pakiramdam na dahil sa sobrang inis mo, gusto mo nang makisali sa palabas? Nakaka-thrill! Finally, hindi na boring. Keep it up! =)

* *

Disclaimer:

Hindi ko pagmamay-ari ang nasabing palabas.

Advertisements

Indio Week 6

Masama pa rin ang loob ni Tuhay kay Simeon sapagkat ito ang pumatay sa kanyang baba. Umanib siya sa mga dayo bilang Cesario upang patayin si Simeon.

Sa kabila ng nadiskubre, hindi ipinagkanulo ni Esperanza ang ama. Alam din ni Victoria ang ginawang krimen ng asawa. Nabanggit ni Esperanza kay Simeon ang nakatakda niyang pag-alis. Subalit may plano siya upang hindi matuloy ang plano ng ama, ang tumakas. Tinangay niya ang mga alahas at reales ni Victoria.

Tuluyan nang inilibing si Patyo, sa basbas ni Padre Jacobe. Umalis na rin si Cosme sa kanyang tahanan dahil nawalan na siya ng anak at kaibigan. Sa kanyang iniwang bahay nagtago si Esperanza at siya’y natagpuan ni Simeon. Kukumbinsihin sana siyang bumalik sa ama nang ilantad niyang si Juancho ang pumatay sa ama ni Elena.

Hindi kalaunan, natagpuan si Esperanza at siya’y tuluyan nang ipinatapon sa Maynila. Ipinagkanulo siya ni Elena kaya ito’y piangbuhatan ng kamay ng ama. Kinompronta naman ni Simeon si Elena. Doon na pinagtapat ng dalaga ang ginawang krimen ni Juancho kina Rosa at Patyo. Nalaman naman ito ng ina ni Elena.

Sa muling pagkikita nina Tuhay at Mayang, nabanggit ng binata na sila’y maghiwalay muna ng landas. Sinabi na naman niya na umalis na ito sa lugar dahil lubhang mapanganib. Syempre, pinag-ingat niya rin ang dalaga.

Nadiskubre nina Hernando at Juancho na may mga Indio na naniniwala pa rin sa mga babaylan (manggagamot). Pinahanap sa mga kawal ang mga babaylan para dakpin at iharap kay Juancho. Isa na sa mga babaylan si Uray, ang pinakamatandang babaylan. Dinala sa kanya si Simeon, sa tulong ni Juaning upang makausap ang namayapang kaluluwa ni Rosa na nasa Saad (langit) na. Sila’y gumawa ng sagradong ritwal. Kumidlat, kumulog at humangin nang malakas. Nawalan ng ulirat si Uray at ilang sandali pa ay sumapi na sa matanda ang kauluwa ni Rosa.

* * * *

Disclaimer:

Hindi ko pagmamay-ari ang nasabing palabas.

Indio Week 5

Habang nasa gubat si Mayang, may mabangis na hayop na umatake. Niligtas siya ng kanyang baba. Pero ang tagpong yaon ay panaginip lamang, patunay kung gaano siya nasasabik na makita ang mga magulang. Nagnakaw siya ng damit at pagkain kaya’t hinabol siya ng mga dayo at binaril. Siya’y ikinulong ngunit tinulungan ng dalawang diwata na makatakas. Ayaw ni Mayang na bumalik sa kanyang banwa. Nabanggit niya kay Tuhay na may nais siyang patunayan at baguhin ang kanyang bugna na mag-asawa at magkaanak ng mga supling na magiging kapaki-pakinabang sa kanyang banwa.

Pinaslang ni Juancho ang ama ni Elena. Noon di’y naputol na ang pagkakaibigan ni Esperanza at Elena dahil ayaw na nilang makakita pa ng Kastila. Samantala, pinadakip kay Simeon ang tumakas na magnanakaw. Kinausap ni Esperanza ang ama tungkol sa pagkamatay ni Patyo. Pinaimbestigahan kuno ni Juancho kay Hernando ang krimen. Binalaan naman siya ni Victoria na hindi mabibigyang hustisya ang nangyari sa ama ni Elena. Noon di’y nagkaroon ng bagong pinuno ang hukbo ng dayo at mainit ang dugo nito kay Simeon.

Nasa pangangalaga ni Tuhay si Mayang. Nagpanggap na lalaki ang dalaga upang hindi mahuli at pinutol ang kanyang buhok. Natagpuan sila ni Simeon at nalamang si Mayang ang magnanakaw. Nalaman din niya ang dalawa ang hindi tunay na magkapatid. Pinatakas sila ni Simeon sa kabila ng ginawang pagsaksak ni Tuhay dito.

Sa huli, nalaman ni Esperanza na si Juancho ang may pakana ng pagkamatay ng ama ni Elena. Kaya naman, siya’y ipapatapon pabalik sa Maynila. Wala na siyang kakampi.

* * * *

Disclaimer:

Hindi ko pagmamay-ari ang nasabing palabas.

Indio Week 4

Ipinadakip sa mga taga-Ilaya at pinatay ni Juancho si Rosa upang hindi na magbitiw pa sa kanyang tungkulin si Simeon. Pinalabas na ang mga katutubo ang may kagagawan.

Sa galit ni Simeon, sinugod niya ang mga taga-Ilaya. Makailang beses na nagpakita si Magayhon sa kanya para sabihing walang kinalaman ang mga katutubo sa pagkamatay ni Rosa, alam ni Esperanza kung ano ang talagang nangyari, at si Juancho ang pumaslang sa kasintahan niya. Dahil dito, pinagdudahan ni Simeon si Juancho at kinompronta. Pero siya’y nagpadala sa mga matatamis na salita ng dayo at nakumbinsing wala itong sala. Nanumbalik siya sa paninilbihan sa Don.

Lalong nagmatigas si Simeon na sundin ang kanyang bugna (tungkulin) at sinisi ang mga diwata sa nangyari sa minamhal. “May kapangyarihan kayo! Bakit hindi ninyo siya iniligtas?”

Nasaksihan ni Esperanza ang pangyayri at siya’y nakokonsensya. Subalit kinumbinsi siya ni Juancho na huwag itong ipagkanulo at sabihin kay Simeon ang totoo. Hindi niya malaman ang kanyang gagawin kaya’t nasabi niya kay Elena ang nangyaring krimen. Pinayuhan siya ng alipin na huwag itong ipagsabi kahit kanino at manahimik na lang. “Makakaasa po kayo na hindi ko ipagsasabi ang lihim na ito.” Narinig ni Juancho ang kanilang usapan at sila’y tinakot na huwag ibubunyag ang kapangahasang ginawa ng Don.

Samantala, nilisan ni Mayang ang kanyang banwa upang makipagsapalaran sa Ilawud.

* * * *

Disclaimer:

Hindi ko pagmamay-ari ang nasabing palabas.

Indio Week 3

Hindi umanib si Simeon kina Cosme na siyang ikinalungkot ni Rosa.

Lumipas ang maraming taon. Sa kabila nito, may pagtingin pa rin siya kay Simeon.

Dahil sa tumataas na bilang ng mga nag-aaklas sa mga dayo, lumuwas sina Juancho sa Maynila para sa karagdagang hukbo. Nasabik si Simeon an makita si Esperanza. Nalaman ni Victoria na may pagtingin si Esperanza kay Simeon. Immoral umano ito gaya ng ina nito. Si Elena ay alipin, kaibigan at kakampi ni Esperanza sa tahanan nito.

Lumaki na si Mayang. Nais nitong magsanay gaya ng ama subalit tutol ang mag-asawa. Isang gabi, nahuli ng mag-asawa ang anak na nagsasanay ng arnis. Sinermonan nila ang dalaga.

Nabanggit ni Simeon kay Juancho na nais niyang lumagay sa tahimik kasama si Rosa. Buo na ang kanyang pasya na bumitiw. Tutol naman agn senyor.

* * * *

Disclaimer:

Hindi ko pagmamay-ari ang nasabing palabas.

Indio Week 2

Nagmamatigas pa rin si Malaya na gampanan ang kanyang bugna. Ang nais niya ay bumalik sa mga magulang. Nakalaban niya si Magayon. Subalit hindi niya ito nadaig at siya’y nilagnat. Sa tindi ng galit sa mga diwata, itinuro niya ang tirahan ng mga it okay Juancho. Subalit ‘di nila ito natagpuan. Para matigil si Linang sa paghahanap kay Malaya, siya’y biniyaan ng mga diwata ng anak at ito’y pinangalanang Mayang.

Dumating ang nobya ni Juancho na si Victoria. Sa kanilang kasal, dumating si Maria kasama ang anak nila. Hinagis niya ito. Mabuti na lang at nasalo ni Malaya. Tinangka ni Maria na patayin si Juancho subalit nauna na siyang barilin ni Hernando at namatay. Bago malagutan ng hininga, sinabi niyang demonyo ang mga Kastila.

Si Malaya ang nag-alaga kay Linang (Esperanza). Nais niya itong alagaan dahil pareho silang ulila. Hindi tanggap ni Victoria ang bata. Nang mabaril niya si Simeon, dinala si Esperanza sa Maynilad. Kinumbinsi ni Juancho na hayaan ni Simeon na lumisan si Esperanza. Bata lamang siya at ‘di maibibigay lahat ng kailangan nito.

Naging alas ng mga dayo si Simeon. Malaki ang nasakop nilang lupain at walang makatalo sa kanila. Hanggang sa nagbinata na ito.

Samantala, hindi magkakaanak si Juancho sapagkat si Victoria ay baog.

May mga Indiong kalalakihan na nais mag-alasa laban sa mga dayo. Nag suhestiyon ni Cosme, unang paslangin si Simeon. Subalit hindi nila ito mapatay-patay sa kadahilanang pinapagaling ito ni Magayon.

Lumaki na si Rosa at sa tuwing magkasama sila ni Simeon, masaya sila. Noon na sila nagtapat ng nararamdaman sa isa’t-isa. Subalit tutol dito si Cosme sa takot nitong mapahamak ang anak sa kabila ng malinis na hangarin ng binata sa dalaga. Papayag lamang ito kung tutuligsa si Simeon kay Juancho.

* * * *

Disclaimer:

Hindi ko pagmamay-ari ang nasabing palabas.

Indio Week 1

Ang diwata ng digmaan na si Ynaguiginid ay namatay sa pakikipagsagupaan sa mga dayo. Siya lang ang may kakayahang makipaglaban sa kalaban nang hindi napipinsala ang mga inosente. Bago mahuli ang lahat ay naisalin na niya ang kanyang kapangyarihan sa kanyang anak.

Kinukop ito ng mag-asawang sina Tarong at Linang, at pinangalanang Malaya. Lumaki ito na may kakaibang lakas. Dahil napag-alamang anak ng diwata, ito ang inatasang mamuno sa kanilang banwa. Tutol si Linang dahil bata pa ito. Para naman kay Tarong, isa yaong karangalan sa kanilang. Tutol din si Malaya dahil iniiwasan na siya ng mga kalaro. Malaki umano ang agwat niya sa mga kasama niya sa banwa. Hindi siya naniniwalang may diwata kaya nagpakita sa kanya ang diwatang si Magayon. Dinala siya nito sa tirahan ng mga diwata at doon nakilala ang iba pang mga diwata. Noon siya naniwala sa mga diwata. Nalaman niyang may mahalaga siyang bugna at ito ay agn maging tagapagligtas ng mga indio mula sa mga dayuhan.

Dumating ang mga dayo at ang mga nakianib sa kanila sa pamamagitan ng pagbabautismo ay naging alipin. Pinamumunuan ni Don Antonio ang lupaing Incomiendo. Siya’y may anak na pilay, si Juancho. Dumating sa kanilang kaalaman na ang patungkol sa banwa nina Malaya. Sa kanilang paghahanap, natagpuan nila si Malaya. Sa paghuli nila rito ay napaslang si Don Antonio na siyang ikinagalit ni Juancho. Sinunog nila ang banwa bilang ganti at natagpuan si Malaya, ang pumatay kay Don Antonio. Tuluyan na itong nawalay sa mga magulang at napunta sa mga dayo.

Sa simbahan ay nakilala ni Malaya sina Frayle Jacobe, Cosme at Rosa. Biniyagan siya sa pangalang Simeon. Tinangka niyang tumakas subalit hinarang siya ni Juancho at hinigpitan ang hawak sa brasong nitong nabaril. Dahil dito, may tumagas na dugo at pumatak ito sa pilay na binti ni Juancho. Nang mapag-alamang tuwid na siyang maglakad matapos ang tagpong yaon, naniwala na siya sa mga diwata.

* * * *

Disclaimer:

Hindi ko pagmamay-ari ang nasabing palabas.