Posts tagged ‘juancho’

Indio Week 11

Matagal din akong hindi nakanood ng Indio! Isang linggo rin yun! >.<

Tinanggihan ni Tuhay ang kanyang dungan na maging babaylan kaya’t siya’y nilagnat. Lalala ang kanyang kondisyon kapag nagmatigas pa ito.

Si Fernando naman ay muntik nang paslangin ni Juancho nang bumalik siya sa binitiwan niyang tungkulin. Pinagbigyan lamang ito nang sabihin ni Cesario na binihag ito ng mga bagamondo subalit nakatakas.

May nakilalang bata si Malaya—si Antonio. Iniligtas niya ito mula sa pagkahulog sa mataas na puno. Noon niya nadiskubreng anak ito ni Esperanza. Aw! Nagkatagpo na ang mag-ama! Masakit para kay Malaya na malamang napakasal ito sa isang kastilang si Mariano Alfonso. Nabanggit ng bata kay Esperanza na nais nitong maging kaibigan ang ginoo—si Malaya.

Patuloy na nagsanay ang mga taong nais mag-alsa, sa pamumuno ni Malaya. Sa isang ensayo ay hindi napigilan ni Malaya na ibuhos ang kanyang galit sa kalaban. Bumuo sila ng plano. Habang misa ng pista, lolooban nila ang arsenal ng mga kastila. Gagamitin nila ang sandata ng kalaban upang labanan ang mga kastila.

*

Nanghingi ng gamot si Fernando kay Juancho para kay Cesario subalit tinanggihan siya nito.

*

Nalaman ni Alicia na si Elena ay nanloob sa isang galleon, kasama si Diego. Hindi niya ito matanggap at hindi rin niya nakumbinsi ang anak na tumigil. Pangarap kasi nito na yumaman sila upang hindi na sila apihin, at upang makaganti rin sila kay Senyor Juancho.

Nagtapat ng pag-ibig si Diego. Subalit ang nais ni Elena ay ipagpatuloy na lamang ang kanilang pagkakaibigan dahil hanggang doon lang ang pagtingin niya rito. Tinanggap naman iyon ng binata.

* * * *

Disclaimer:

Hindi ko pagmamay-ari ang nasabing palabas.

Advertisements

Indio Week 7

Nais ni Juancho na makuha ang kapangyarihan ni Simeon. Ginamit nitong pain ang dalawang babaylan at si Mayang (Fernando). Noon napagtanto ni Malaya na totoo ang mga sinabi ng mga diwata sa kanya noon pa. Inutusan ni Malaya ang kanyang kapangyarihan na lisanin ang kanyang katawan. Nangusap si Magayon na pigilan ang gagawin ni Malaya. Samantala, nagsanib pwersa ang mga diwata upang maibsan ng katawang lupa ni Malaya ang mga pasakit na dinaranas niya. Binigyan din siya ng karagdagang lakas upang tanggihan ang pagpapasa ng kanyang kapangyarihan.

Dahil nagmatigas si Malaya, piantay ni Juancho si Uray. Labis na naghinagpis ang naiwan nitong kasama, maging si Malaya. Sa huli, ipinasa ni Malaya kay Juancho ang kanyang kapangyarihan na naging dahilan ng pagkawala ng ulirat ng huli. Laking tuwa ng mga hukbo nang malamang wala nang kapangyarihan ang Indio.

*

Naligtas sa parusa sina Fernando at Cesario, subalit hindi ang natitirang babaylan. Batid ni Crisanto, ang lider ng mga hkbo, na Bagamondo si Cesario. Ibig sabihin, hindi ito nabinyagan bilang katoliko. Subalit hindi niya iyon sinabi kay Juancho upang mahawakan sa leeg ang binata.

*

Binabantayan ng mga diwata si Malaya. Nang maramdama ni Juancho na may kakaiba sa paligid, tumakas sina Lidagat at Magayon.

Patungo na sina Juancho sa simabhan para mabasbasan sina Simeon at ang babaylan na papatayin nang madiskubreng nagpakamatay si Padre Jacobe. Nag-iwan ito ng sulat. Ayon diro, ginawa nito iyon dahil hindi na nito masikmura ang mga kalupitan ni Juancho. Subalit ang totoo, si Juancho ang pumatay sa prayle upang mapigilan ang pagsusumbong nito sa Gobernador-Heneral.

*

Pinagmartsa si Malaya, dala ang malalking piraso ng kahoy na animo krus. Noon niya nalaman na si Mayang ay kapatid niya kina Tarong at Linang.

Sa hudyat ni Juancho, binaril ang natitirang babaylan. Samantala, ang pagpatay na gagawin kay Malaya ay hihilahin ng kabayo ang kanyang katawan at kakaladkaran siya hanggang sa mamatay.

Nagmamadali na sumuhod ang tropa nina Cosme upang iligtas si Malaya. Nagpakita si Magayon sa kanila upang ipaalam na wala na silang magagawa. Ang mga diwata na umano ang mangangalaga kay Malaya.

*

Samantala, bigo pa rin si Maniego, isang sundalong Kastila, sa panunuyo kay Esperanza. Batid niyang may iba nang sinisinta ang dalaga.

*

Nakarating na sina Elena sa Maynilad. Sa magdamag na paglalagalag, nakatagpo sina Elena ng matutuluyan.

* * * *

A/N: Nais ko lang sabihing, “yun yun eh!” Yung pakiramdam na dahil sa sobrang inis mo, gusto mo nang makisali sa palabas? Nakaka-thrill! Finally, hindi na boring. Keep it up! =)

* *

Disclaimer:

Hindi ko pagmamay-ari ang nasabing palabas.

Indio Week 4

Ipinadakip sa mga taga-Ilaya at pinatay ni Juancho si Rosa upang hindi na magbitiw pa sa kanyang tungkulin si Simeon. Pinalabas na ang mga katutubo ang may kagagawan.

Sa galit ni Simeon, sinugod niya ang mga taga-Ilaya. Makailang beses na nagpakita si Magayhon sa kanya para sabihing walang kinalaman ang mga katutubo sa pagkamatay ni Rosa, alam ni Esperanza kung ano ang talagang nangyari, at si Juancho ang pumaslang sa kasintahan niya. Dahil dito, pinagdudahan ni Simeon si Juancho at kinompronta. Pero siya’y nagpadala sa mga matatamis na salita ng dayo at nakumbinsing wala itong sala. Nanumbalik siya sa paninilbihan sa Don.

Lalong nagmatigas si Simeon na sundin ang kanyang bugna (tungkulin) at sinisi ang mga diwata sa nangyari sa minamhal. “May kapangyarihan kayo! Bakit hindi ninyo siya iniligtas?”

Nasaksihan ni Esperanza ang pangyayri at siya’y nakokonsensya. Subalit kinumbinsi siya ni Juancho na huwag itong ipagkanulo at sabihin kay Simeon ang totoo. Hindi niya malaman ang kanyang gagawin kaya’t nasabi niya kay Elena ang nangyaring krimen. Pinayuhan siya ng alipin na huwag itong ipagsabi kahit kanino at manahimik na lang. “Makakaasa po kayo na hindi ko ipagsasabi ang lihim na ito.” Narinig ni Juancho ang kanilang usapan at sila’y tinakot na huwag ibubunyag ang kapangahasang ginawa ng Don.

Samantala, nilisan ni Mayang ang kanyang banwa upang makipagsapalaran sa Ilawud.

* * * *

Disclaimer:

Hindi ko pagmamay-ari ang nasabing palabas.

Indio Week 3

Hindi umanib si Simeon kina Cosme na siyang ikinalungkot ni Rosa.

Lumipas ang maraming taon. Sa kabila nito, may pagtingin pa rin siya kay Simeon.

Dahil sa tumataas na bilang ng mga nag-aaklas sa mga dayo, lumuwas sina Juancho sa Maynila para sa karagdagang hukbo. Nasabik si Simeon an makita si Esperanza. Nalaman ni Victoria na may pagtingin si Esperanza kay Simeon. Immoral umano ito gaya ng ina nito. Si Elena ay alipin, kaibigan at kakampi ni Esperanza sa tahanan nito.

Lumaki na si Mayang. Nais nitong magsanay gaya ng ama subalit tutol ang mag-asawa. Isang gabi, nahuli ng mag-asawa ang anak na nagsasanay ng arnis. Sinermonan nila ang dalaga.

Nabanggit ni Simeon kay Juancho na nais niyang lumagay sa tahimik kasama si Rosa. Buo na ang kanyang pasya na bumitiw. Tutol naman agn senyor.

* * * *

Disclaimer:

Hindi ko pagmamay-ari ang nasabing palabas.