Posts tagged ‘magayon’

Indio Week 9

Nabawi ni Malaya ang kanyang katawang lupa at muling nakita ang kinilalang baba at iloy. Ipinangako niya na sa muling pagbabalik, kasama na niya si Mayang.

*

Kinausap ni Lisantonillo si Esperanza at sinabing si Simeon ang ama ng dinadala nito. May lahi ito ng diwata kaya mabilis ang paglaki.

Dahil sa kahihiyan, nais ni Victoria an ipalaglag ang bata sa sinapupunan ni Esperanza. Tutol si Juancho dahil magagamit nila ang kapangyarihan bata. Gumawa ng paraan si Juancho upang ‘di mahulog sa kahihiyan ang kanilang pamilya. Hinanap niya ang masugid na manliligaw ni Esperanza -si Mariano. Kinumbinsi nila itong pakasalan ang dalaga. Ayon sa kwento ni Juancho, ang ama ng dinadala ng anak ay namatay sa isang digmaan sa kanilang incomienda.

Subalit ayaw ni Esperanza na pakasal kay Mariano. Hindi niya ito mahal at si Simeon/Malaya pa rin ang laman ng puso niya.

*

Balak ng mga kastila na sugurin ang banwa nina Tarong matapos paslangin si Linang. Nasa paanan pa lamang sila ng bundok ay biglang sumama ang panahon at gumulong ang mga naglalakihang bato. Nagsitakas ang mga sundalo at si Senyor Javier lang ang natira.

Nahintakutan ang pinuno nang makita si Simeon, sa pag-aakalang multo ito. Sinabi naman ni Magayon kay Malaya na ang ito ang pumatay kay Linang. Pinatay ni Malaya ang pinuno at nasaksihan ito ni Tuhay. Natagpuan naman siya ni Lalahon.

Natagpuan si Cesario/Tuhay na walang malay. Subalit hindi siya pinaslang ng mga tropa nina Cosme sa kabila ng kanyang pagtataksil. Binalik siya ng kaibigang si Pedro sa Ilawud.

*

Nakabalik nga si Mayang sa kanilang banwa. Habang nagbibigay ng alay para sa namayapang ina, dumating si Malaya upang ipamalita na wala nang makakagambala sa kanilang banwa dahil sa proteksyon ng mga diawata.

* * * *

Disclaimer:

Hindi ko pagmamay-ari ang nasabing palabas.

Advertisements

Indio Week 1

Ang diwata ng digmaan na si Ynaguiginid ay namatay sa pakikipagsagupaan sa mga dayo. Siya lang ang may kakayahang makipaglaban sa kalaban nang hindi napipinsala ang mga inosente. Bago mahuli ang lahat ay naisalin na niya ang kanyang kapangyarihan sa kanyang anak.

Kinukop ito ng mag-asawang sina Tarong at Linang, at pinangalanang Malaya. Lumaki ito na may kakaibang lakas. Dahil napag-alamang anak ng diwata, ito ang inatasang mamuno sa kanilang banwa. Tutol si Linang dahil bata pa ito. Para naman kay Tarong, isa yaong karangalan sa kanilang. Tutol din si Malaya dahil iniiwasan na siya ng mga kalaro. Malaki umano ang agwat niya sa mga kasama niya sa banwa. Hindi siya naniniwalang may diwata kaya nagpakita sa kanya ang diwatang si Magayon. Dinala siya nito sa tirahan ng mga diwata at doon nakilala ang iba pang mga diwata. Noon siya naniwala sa mga diwata. Nalaman niyang may mahalaga siyang bugna at ito ay agn maging tagapagligtas ng mga indio mula sa mga dayuhan.

Dumating ang mga dayo at ang mga nakianib sa kanila sa pamamagitan ng pagbabautismo ay naging alipin. Pinamumunuan ni Don Antonio ang lupaing Incomiendo. Siya’y may anak na pilay, si Juancho. Dumating sa kanilang kaalaman na ang patungkol sa banwa nina Malaya. Sa kanilang paghahanap, natagpuan nila si Malaya. Sa paghuli nila rito ay napaslang si Don Antonio na siyang ikinagalit ni Juancho. Sinunog nila ang banwa bilang ganti at natagpuan si Malaya, ang pumatay kay Don Antonio. Tuluyan na itong nawalay sa mga magulang at napunta sa mga dayo.

Sa simbahan ay nakilala ni Malaya sina Frayle Jacobe, Cosme at Rosa. Biniyagan siya sa pangalang Simeon. Tinangka niyang tumakas subalit hinarang siya ni Juancho at hinigpitan ang hawak sa brasong nitong nabaril. Dahil dito, may tumagas na dugo at pumatak ito sa pilay na binti ni Juancho. Nang mapag-alamang tuwid na siyang maglakad matapos ang tagpong yaon, naniwala na siya sa mga diwata.

* * * *

Disclaimer:

Hindi ko pagmamay-ari ang nasabing palabas.